Blog o wyposażeniu wnętrz

Rolety do biur i budynków użyteczności publicznej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do budynków użyteczności publicznej zaliczyć można:

 • budynki administracji publicznej,
 • budynki wymiaru sprawiedliwości,
 • muzea, teatry, kina i inne budynki związane z kulturą i sztuką,
 • kościoły i budynki kultu religijnego,
 • szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie i inne budynki oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • instytuty, laboratoria, ośrodki badawczo-rozwojowe i budynki związane z badaniami i nauką,
 • przychodnie, szpitale, ambulatoria i budynki opieki zdrowotnej,
 • budynki opieki społecznej i socjalnej,
 • banki i budynki obsługi bankowej,
 • sklepy i placówki handlowe,
 • restauracje, kawiarnie i budynki gastronomii,
 • budynki związane ze świadczeniem usług, turystyki, sportu i obsługi pasażerów,
 • budynki pocztowe i telekomunikacyjne,
 • inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych do w/w funkcji.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe.

W budynkach o których mowa w rozporządzeniu należy stosować materiały posiadające stosowne atesty, w tym atest niepalności/trudnozapalności. Dotyczy to także osłon okiennych, w tym rolet, żaluzji, plis, zasłon, firan, itd.

Firma Rolterm posiada w swojej ofercie tkaniny i komponenty, które spełniają wymogi Rozporządzenia i od wielu lat dostarcza niepalne rolety, żaluzje, plisy, firany i zasłony zbudowane z atestowanych komponentów. Serdecznie zapraszamy firmy i instytucje z Krakowa i okolic do współpracy.

Categories:   Bez kategorii, Osłony okienne

Comments

Sorry, comments are closed for this item.